Broj osoba:
Vrsta smještaja:
Odaberite destinaciju:

Uvjeti rezervacije i način plaćanja


Dobar odmor je vrlo važan, a uz svaki idu i pravila. Uvjeti ovdje izneseni čine sastavni dio pružanja usluga.

1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI


Putnička agencija Kristofor D.o.o., dalje u tekstu samo Kristofor, plasira i prodaje uslugu smještaja prema objavljenim informacijama, opisu i terminu, a sukladno potvrđenoj rezervaciji, kao agent - zastupnik u ime i za račun pružatelja usluge privatnog smještaja dalje u tekstu iznajmljivač, odnosno kao agent - posrednik za hotelski smještaj. Sve ovdje navedene stavke su sastavni dio najma, a slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s ovim uvjetima rezervacije i korištenja usluge smještaja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima rezervacije postaje pravna obveza. Kod smještaja u hotelima primjenjuju se pravila dotične hotelske kuće i uobičajene uzance u hotelijerstvu. Najam smještaja između vas i iznajmljivača, odnosno hotelska rezervacija, te poslovanje Kristofora se temelje na hrvatskim zakonima.
 

2. REZERVACIJA SMJEŠTAJA I PLAĆANJE 


2.a Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim Korisnikom usluge smještaja.
Svi zapisi se vode pod imenom prvo imenovane osobe na upitu za rezervaciju "nosioc rezervacije"
Nosioc rezervacije mora biti stariji od 18 godina i ovlašten od drugoimenovanih da izvrši rezervaciju u ime svih osoba imenovanih na upitu. Ispunjavanjem i slanjem formulara nosioc rezervacije potvrdjuje da je on/ ona autoriziran za rezervaciju u ime svih i da se drugi s tim slažu, te da su i oni isto vezani uvjetima rezervacije. Prilikom rezervacije dužni ste dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Po upitu dobijate pisanu ponudu.

2.b Nosioc rezervacije je odgovoran za sva plaćanja ( deposit i ostatak računa). Ispunjeni formular se smatra otvorenim upitom. Reservacija smještaja za dogovoreni termin je valjana samo nakon potvrde primitka deposita specificiranog u konkretnoj ponudi i uz poslatu potvrdu rezervacije s naše strane. Ostatak računa ste obavezni podmiriti u prva 3 dana boravka. Ne primamo kreditne kartice. Vaše potvrde možete slati faksom, emajlom ili preko web stranica. Ovako primljene Potvrde rezervacija se do dospijeća deposita smatraju privremenima, a ako se kopija deposita ne pošalje faksom u zadanom vremenskom roku, ponuda se automatski anulira kao istekla opcija. Rezervacija stupa na snagu nakon uplate deposita i nakon pismene potvrde rezervacije s naše strane. Uplatom akontacije i prihvaćanjem ponude prihvaćate i Opće uvjete, te navedeno predstavlja pravno-formalno zaključenje ugovora.

Općenito, hotelske rezervacije za grupe vrijede samo uz plaćanje akontacije od 30% po potvrdi a ostatak najmanje 40 dan prije početka korištenja usluge, s faksiranom kopijom uplate i uz izdavanje potvrde o rezervaciji u hotelu s naše strane. Do prispijeća ukupnih sredstava ponuda se smatra privremenom, a u slučaju da do isteka opcije ne dobijemo kopiju plaćanja, ponuda se automatski anulira. U slučaju neplaćanja balansa prije dolaska prema uvjetima ponude, gubi se deposit. Primjenjuju se propisane norme i uzance u turizmu. Rooming lista i drugi uvjeti se šalju uz pojedinačnu ponudu.

2.c Rezervacije se ne primaju od osoba mlađih od 18 godina. Zadržavamo pravo odbijanja obrade upita za rezervacijom bez objašnjavanja razloga.

2.d. Dužnost Kristofora je briga o provedbi usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Kristofor će sve navedene obaveze izvršiti u potpunosti i na opisan način, u dobroj vjeri savjesnog privrednika u skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima ( točka 21.2).

 

3. NADLEŽNOST SUDA
Sve nesuglasice rješavati će se prvo sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, gost ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj utvrđuje se nadležnost suda u Rabu. Službena verzija uvjeta i jezik je hrvatski.

 

4. CIJENE 


4.a Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu ) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.

4.b.Cijena smještaja je bazirana na cijeni jedinice za sezonu kako nam je bilo poznato kad je ponuda napravljena.
Ova cijena može varirati u odnosu na cijenu u vrijeme vašeg dolaska, cijena je podložna promjenama vezanim uz veće tečajne razlike ili promjenu propisa. Kristofor agencija je spremna apsorbirati razliku u visini od 1,5 % od ugovorene cijene, i naplaćivati će sesamo veća razlika. Ako ukupna razlika iznosi više od 10% od cijene, imate pravo na otkaz rezervacije uz pun povrat deposita.

4.c Mnogi iznajmljivači u Srpnju i Kolovozu prihvaćaju samo dvotjedne rezervacije.

4.d Smještajni kapaciteti se iznajmljuju namješteni i primjereno opremljeni, u skladu s kategoriziranim standardom, a cijena najma uključuje posteljinu, vodu i struju. SAT TV gdje postoji ne mora imati sve TV kanale.
Za dodatne usluge ( npr. klima, bazen ) može postojati posebna naknada. Bazeni nisu otvoreni cijelu godinu, molimo provjerite prije kod nas.

 

5.0 IZMJENE S VAŠE STRANE 


Ako ste spriječeni putovati, imate pravo prenijeti vašu rezervaciju na treće osobe ili na drugi termin.  Međutim, morate nas obavijestiti u pisanom obliku najmanje 42 dana prije dolaska. Za izmjene termina ili nosioca, zaračunava se administrativni trošak od EUR 30 po rezervaciji, zajedno s ostalim troškovima ako do njih zbog izmjene dodje. Dok ne dobijemo pisani pristanak od druge osobe o preuzimanju rezervacije umjesto vas, vi ste odgovorni za ukupan račun naručenih usluga. pogledajte u članku "Ostale izmjene" ostale tarife za izmjene unutar 42 dana od dolaska.

 

6.0 OSTALE IZMJENE 


Ako želite naknadne izmjene po već potvrdjenoj rezervaciji, morate nam to javiti u pisanom obliku što je prije moguće. Potrudit ćemo se udovoljiti vašim željama, ali ne možemo unaprijed dati garanciju. Za ovakve izmjene zaračunava se administrativni trošak od EUR 30 po rezervaciji, zajedno s ostalim troškovima ako do njih zbog izmjene dodje. Ako odlučite promijeniti rezervaciju unutar 42 dana od dolaska, isto se može tretirati kao otkaz rezervacije, u ovom slučaju primjenjuju se otkazne naknade iz članka 

 

7.0 OTKAZI REZERVACIJA 


7.a Ako želite otkazati rezervaciju, isto je moguće učiniti u pisanom obliku preporučenim pismom, za strane goste se odobrava e-mail storno. U svakom slučaju, storno se prihvaća samo od nosioca rezervacije i za storno vas se može teretiti prema storno troškovniku, ovisno o datumu prispijeća obavijesti o otkazu. Ovo vrijedi i za hotelske rezervacije. Primjenjuje se slijedeći troškovnik:

STORNO TROŠKOVI:

više od 60 dana prije dolaska ---------- gubitak deposita
59 -43 dana prije dolaska -----------------50% od ukupne cijene
42-29 dana prije dolaska -----------------65% od ukupne cijene
28-15 dana prije dolaska ------------------90% od ukupne cijene
manje od 15 dana prije dolaska -----------100% od ukupne cijene

7.b Storno troškovi izračunavaju se kao procent od totalnog troška, a u njih se ne ubrajaju administrativni troškovi. U slučaju otkaza zbog više sile, gost je dužan predočiti pismenu potvrdu izdanu od ovlaštene ustanove, a Kristofor zaračunava samo stvarne troškove do maksimalno 25% od ukupne vrijednosti usluge. Ovisno o razlogu storna, postoji mogućnost da ove troškove naplatite od osiguravajućeg društva. Zahtjevi se upućuju osiguravajućim kućama s kojima ste sklopili policu. Preporučamo Vam kupovanje police osiguranja prije putovanja.

7.c Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije nam se javio,
rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom troškovniku. Ukoliko
stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Kristofor zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

 

8. IZMJENE I STORNA S NAŠE STRANE 


8.a Zadržavamo pravo izmjene ponude prije prihvata u slučaju izmjene bitnih okolnosti. U malo vjerojatnom slučaju da moramo izmjeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, o tome ćemo Vas izvjestiti što prije bude moguće, i pokušat ćemo naći alternativan smještaj sličnog tipa, standarda i lokacije.
Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 10% od cijene uplaćene rezervacije, Kristofor zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta. U slučaju nemogućnosti zamjene rezerviranog smještaja ili neprihvaćanja ponudjene zamjene, zadržavamo pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu.

8.b Ako nije moguće ponuditi alternativni smještaj ili isti nije prihvaćen, u potpunosti vraćamo uplaćeni iznos s čime prestaje naša bilo kakva obveza i odgovornost.

 

9 PRIGOVORI 


9.a Postupak u svezi s prigovorom:
Ako postoji neki problem vezan uz Vaš smještaj, molimo da nam na isti skrenete pažnju što prije za vrijeme boravka, kako bi  bilo vremena za popravak. Propust da to učinite poništava sve naknadne reklamacije. Gost je dužan surađivati s predstavnikom Kristofora i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora.

U slučaju otkaza apartmana s imenom po dolasku ili ukoliko korisnik odluči napustiti unaprijed rezervirani smještaj u kući sa imenom ranije, dužni su platiti za rezervirano razdoblje u cijelosti. Mi ne vraćamo uplate na temelju ranijih odlazaka ili u slučaju naknadne promjene mišljenja vezano uz odabir smještaja zbog njegove lokacije, kakvoće elementa ili namještaja, buke, privatnosti, veličine ili pogleda na ambijent ili bilo koji drugi aspekt temeljen na subjektivnoj procjeni ili mišljenju. Čistoća - ako niste zadovoljni čistoćom od imovine po dolasku, morate kontaktirati vlasnika i  odmah dogovoriti ponovno čišćenje ili ukoliko nije prisutan nam se javite da organiziramo ponovno čišćenje.

Za "no name"i voucherske goste Kristofor se obavezuje ponuditi alternativni smještaj, ali će se uvažit samo prigovori riješavani za vrijeme boravka kojima se uzrok nije mogao otkloniti, a najviša nadoknada po prigovoru može doseći maksimalno iznos uplaćene akontacije, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno alternativno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Kristofor neće uvažiti naknadni prigovor gosta niti će na njega odgovoriti. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete, a naknadne reklamacije na iskorištenu uslugu se ne primaju.

 

10 DOLAZAK I ODLAZAK 


10.a Fiksni sat dolaska nije utvrdjen, čimn smještaj bude na raspolaganju za prijem, možete ući. Uobičajeno pravilo je da se Vaš dolazak očekuje između 12.00 i 19.00h, a odlazak do 10.00h ujutro. Ako je vaš dolazak van ovog vremena, obavezniste nas kontaktirati. Ako dodjete poslije 22:00h, možda neće biti moguće pristupiti smještajnoj jedinici do slijedećeg dana.

10.b Detalji o tome kako doći do smještaja dobit ćete kad se registrirate kod nas na recepciji.

 

11. VAŠE OBAVEZE I ODGOVORNOST 


11.a Kao gost, dužni ste posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i druge propise RH, te se pridržavati KUĆNOG REDA usmještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri. Prilikom dolaska na odredište dužni ste se prvo registrirati u agenciji Kristofor i predočiti dokument o rezervaciji ( original Voucher ili potvrdu rezervacije) te valjane dokumente ( osobna, putovnica) svih u grupi.
Vaša je obaveza provjeriti da li vam je za ulazak u Hrvatsku ili susjedne zemlje potrebna viza.
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove kao kod storna ( čl. 7.1).

11.b. Obavezni ste čuvati imovinu, kao i sav namještaj, uređenje, opremu i okoliš u istom stanju i uvjetima kakvi su bili na početku korištenja smještaja. Konačno čišćenje je uključeno u cijenu, no od vas se očekuje da održavate uobičajeno stanje čistoće i reda u kući, kakvo ste našli. Kao najmoprimac, odgovorni ste za sve nastale štete, ili gubitak stvari. Iznajmljivač zadržava pravo naplate za svako dodatno čišćenje osim zadnjeg, kao i na nadoknadu nastale štete.
Kristofor nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak bilo korisnika ili najmodavca.
Oštećenje iznajmljenog smještaja ili gubitak stvari je predmet nadoknade i dogovora između vlasnika i korisnika smještaja.

11.c Parkiranje karavana ili postavljanje šatora je strogo zabranjeno.


12. BROJ LJUDI KOJI KORISTE SMJEŠTAJ 


Samo osobe predvidjene u rezervaciji mogu koristiti smještajnu jedinicu. Maksimalan broj ljudi, uključujući bebe, ne smije se prekoračiti. U suprotnom, iznajmljivač ima pravo otkazati najam bez povrata deposita, ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta pod uvjetom za njih ima mjesta u smještajnoj jedinici.

 

13. PRISTUP 


Iznajmljivač ili član njegovog domaćinstva imaju pravo pristupa iznajmljenoj jedinici da bi izvršili hitne popravke i/ ili radi kontrole stanja u smještajnoj jedinici.

 

14. KUĆNI RED
Svaka kuća ima svoj kućni red, uobičajeno izgleda ovako.
Ako se Vi ili član vaše grupe ponašate na takav način da grubo kršite Kućni red i nedolično se ponašate, uznemirujete ili razbijate, iznajmljivač može zatražiti da svi napustite smještaj bez povrata novca, što ne isključuje pravo iznajmljivača na naknadu počinjene štete.

 

15. DODATNE USLUGE 


Molimo da nam ostavite dovoljno vremena za organiziranje dodatnih usluga ako ih trebate. Plaćanje ovakvih usluga je po dogovoru. Ne preuzimamo odgovornost za dodatne usluge drugih davatelja.

 

16 POSTELJINA 


Posteljina i izmjena posteljine je uključena u cijenu najma. Savjetujemo da ponesete svoj ručnik za plažu, i da provjerite dali je na raspolaganju presvlaka za koljevke, ukoliko ju trebate ( potrebno najaviti).

 

17. DRUŠTVENA DOGAĐANJA I SLIČNO 


Ako namjeravate organizirati neki događaj ( zabavu, vjenčanje, coctail party, večeru ili sl.) u zakupljenom smještaju, morate prvo tražiti dozvolu. Veća događanja potrebno je najaviti prije dolaska, a moguće je da će biti i dodatnih troškova na diskreciju iznajmljivača ( posebna naknada, povećani deposit ili sl.).

 

18. SIGURNOST I VRIJEDNOSTI 


Kristofor ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu iste.
Bilo kakve dragocjenosti u unajmljenom smještaju ostavljate na vlastitu odgovornost. Ni Agencija Kristofor ni iznajmljivač ne snose nikakvu odgovornost za gubitak istih. Ako odlučite napustiti smještaj zbog provale, ne odobrava se naknada ni povrat novca. Izgubljene stvari ili krađa se prijavljuju pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 

19 INFORMACIJE 


19.a Iako vodimo računa o tome da podaci budu što točniji, informacije mogu sadržavati slučajne, gramatičke ili tipografske pogreške. Isto tako, morate prihvatiti da su manje razlike između fotografije/ ilustracije/ teksta i stvarnog smještaja moguće. Sve numeričke vrijednosti ( površine, udaljenosti,...) navedene su uz toleranciju od +/- 20% . Podatak o udaljenostima podrazumijeva zračno mjerenje, osim ako nije drugačije navedeno kod samog prikaza podatka.Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog su različiti kod pojedinih mjesta i zemalja i nisu usporedivi. Ponudjene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te uvidom u stvarno stanje smještaja. Promjene, nadopune i ispravke informacija vrše se kontinuirano, a Kristofor ne odgovara za direktne, indirektne, kaznene, popratne, posebne ili bilo koje druge proizašle štete vezane uz bilo koji način korištenja podataka.

19.b Iznajmljivači zadržavaju pravo izmjene eksterijera/ interijera, namještaja, dodataka, uređaja ili drugih reklamiranih aktivnosti bez prvotne najave.

19.c Ako dodje do većih materijalnih izmjena nakon izvršene rezervacije, obavijestit ćemo vas o tome prije poslaska ako bude bilo vremena.

 

20 KUĆNI LJUBIMCI 


Dovođenje kućnih ljubimaca nije dozvoljeno, osim ako nije posebno odobreno od strane iznajmljivača koji može tražiti naknadu za
isto ili povećati deposit. Broj ljubimaca mora se dogovoriti prije rezervacije.

 

21 NAŠA ODGOVORNOST I IZNAJMLJIVAČ 


21.a Kristofor kao agent posrednik ne snosi odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u iznajmljenom smještaju.

21.b Kristofor nije odgovoran za gubitak, prekid ili zakašnjenje zbog bilo kakvog uzroka izvan naše kontrole uključujući ali ne ograničavajući se samo na višu silu, eksplozije, nevrijeme, požar ili nesreće, rat ili prijetnju ratom, civilne nerede, restrikcije, mjesne zakone ili bilo kakve mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove, zabrane ulaza ili druge industrijske akcije ili prekide. U takvim slučajevima kao i u ostalim nepredvidjenim okolnostima izvan naše kontrole kao što su vremenske neprilike, smrt vlasnika, razvod vlasnika i nepredviđena zauzetost smještaja od strane vlasnika u dijelu ili cijelosti, ne snosimo odgovornosti i zadržavamo pravo oslobađanja od ugovorne obaveze.

21.c U slučajevima oslobađanja od obaveze izvršenja, naša odgovornost se ograničava samo na povrat iznosa koji nam je uplaćen vezano uz najamninu, umanjeno za administrativni trošak od EUR 30 da se pokriju naši osnovni troškovi.

21.d Ne snosimo odgovornost za kvar mehaničke i druge opreme u smještaju; npr. pumpi, bojlera, i sl. niti za prekid komunalnih usluga ( struja, voda, plin i sl.).

21.e Ni Kristofor ni iznajmljivač nisu odgovorni za buku ili ometanje koje dolazi izvan granica posjeda ili koje je van kontrole.

21.f Nismo odgovorni za događaje izvan naše kontrole, kao loše vrijeme, zakašnjenja drugih prevoznika, kvar kućanskih aparata, poslovanje hotelske kuće ( overbooking).


22 NISKA VOZILA 


Ako dolazite niskim sportskim kolima, molimo da provjerite da li je prilaz prikladan za takva vozila.


23 BORAVIŠNA PRISTOJBA 


Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Konačan iznos boravišne pristojbe se naplaćuje prema propisima; za određenu rezervaciju ovisi o broju osoba, njihovoj dobi i terminu boravka istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Boravišna pristojba je uključena u cijenu smještaja.

 

 

24. Zaštita osobnih podataka
Prilikom rezervacije smještaja obvezni ste dati osobne podatke prilikom check in-a radi zakonske obveze prijave boravka. Vaše podatke ćemo kao agencija posrednik koristiti samo u zakonom propisane svrhe prijave vašeg boravka. Potvrdom rezervacije i uplatom akontacije potvrdjujete da ste s ovim upoznati i s istim se slažete i dajete svoj pristanak.

 

Pružanje osobnih podataka je zakonska i ugovorna obveza tj. nužan uvjet za ostvarenje pružanja usluge. Uskraćivanje pružanja podataka vas osim gubitka prava na uslugu i prava na storno naknade i reklamaciju, dovodi i u prekršaj obveze prijave boravka koju ste obvezni obaviti u roku od 24h od ulaska u RH, odnosno promjene mjesta boravka unutar RH.

 

25. Uplatom akontacije za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

 

 

Rab, 10.01.2018

 

 

 

 
Kuća NATALI-02

Kuća NATALI-02

apartman A4 kao samostalni objekt - kuća za odmor ...
Villa SOL-KM0527B- Banjol

Villa SOL-KM0527B- Banjol

nova Villa s bazenom u Banjolu, Rab 2x apartman za 3-4 osobe, 2x apartman za 2-3 osobe ...
Villa -BB422A- Adults only

Villa -BB422A- Adults only

luksuzni studio-apartmani u vili s bazenom; 3x A2 - Specijalna ponuda za Uskrs, Svibanj / Lipanj - vila "adults only" / samo odrasli ...
VILLA WELL-ZD

VILLA WELL-ZD

luxory apartment A2, sudio za 2 ...
Kuća Glicinia

Kuća Glicinia

apartman A4 i apartman A2 ...
Privatni smještaj

Privatni smještaj

najam apartmana, najam sobe u privatnom smještaju, pregled, turistički konzultant ...

Uvjeti rezervacije i način plaćanja

Dobar odmor je vrlo važan, a uz svaki idu i pravila. Uvjeti ovdje izneseni čine sastavni dio pružanja usluga. ...

Info Cjenik - Pricelist

Informativne cijene - general pricelist - allgemeine Preisliste - Listino prezzi ...

Kućni red

pregled uobičajenih stavki kućnog reda ...

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se